Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 mei 2018

Schrijf je nu in voor de Conferentie D66 Zuid

Kom ook zaterdag 26 mei naar Evoluon in Eindhoven voor de Conferentie D66 Zuid en schrijf je nu in! Ook in 2018 vindt de Conferentie voor Zuid Nederland plaats. Vanwege de succesvolle ontmoeting tussen regio’s trekken we het evenement breder. Het programma 2018 heeft als thema EU-regio en is met de Open…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 maart 2018
Dank voor uw steun!

Dank voor uw steun!

D66 haalt een mooie zetelwinst in Waalwijk. Wij zijn dankbaar voor uw steun en zullen hard voor u aan het werk gaan. Geen loze woorden, geen vage beloften. In de coalitie onderhandeling zullen we onze standpunten verdedigen. Een groener Waalwijk kan niet langer worden genegeerd.

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 maart 2018
Sportief en Gezond Waalwijk

Sportief en Gezond Waalwijk

D66 vindt sport belangrijk als doel en middel. Immers, het warm maken voor sport –jongeren voorop – vertaalt en betaalt zich terug in betere fysieke, mentale en sociale vaardigheden; in verbetering van normen- en waardepatronen, in vermindering van overlast, in sociale verbondenheid en in gezondere inwoners, ook op latere leeftijd. D66 vindt daarom dat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 maart 2018
Burgerparticipatie: een loterij?

Burgerparticipatie: een loterij?

D66 vindt de inbreng van burgers op wijkniveau erg belangrijk. Ook in Waalwijk. In Rotterdam gingen we kijken hoe ze het daar gaan doen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Via de gebiedscommissies kunnen álle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken. Actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties; iedereen kan zich verkiesbaar stellen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 februari 2018
Taalles vanaf dag één

Taalles vanaf dag één

Iedere euro die een gemeente investeert in de begeleiding van statushouders naar werk levert op termijn 2 euro besparing op. D66 zet in op een snelle integratie van vluchtelingen. D66 Waalwijk ging mee op een werkbezoek aan Amsterdam waar Europarlementariër Sophie in’t Veld en Tweede Kamerlid Jan Paternotte willen horen wat de succesfactoren zijn van de…

Bekijk nieuwsbericht
Snelfietsroutes

Snelfietsroutes

OD66 wil actief zoeken naar alternatieven voor vervoer, omdat alle nieuwe wegen ten spijt, het autoverkeer nog steeds erg veel druk legt op onze regio. Snelfietsroutes zijn daarvoor een van de alternatieven. We zijn er van overtuigd dat mensen eerder de auto laten staan, maar ook dat studenten gemakkelijker aansluiting krijgen op het landelijk openbaar…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 februari 2018
Geef kunstenaars de ruimte

Geef kunstenaars de ruimte

D66 wil meer ruimte in de stad voor kunstenaars en creatieven. D66 steunt daarom projecten als die van de Hooisteeg in Waalwijk. Kamerlid Vera Bergkamp (D66): “De huurprijzen in de stad schieten omhoog en kwetsbare functies als culturele broedplaatsen dreigen het onderspit te delven. Om het tij te keren is stevig gemeentebeleid nodig. We…

Bekijk nieuwsbericht

Donorwet haalt meerderheid in de Eerste Kamer 

De donorwet van Kamerlid Pia Dijkstra is gisteren met 38 stemmen in de Eerste Kamer aangenomen. “Tot op het laatste moment was het spannend. Dit is een heel belangrijk moment voor alle patiënten die op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan of mensen die in de toekomst een orgaan nodig hebben”, aldus initiatiefneemster Pia…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 18 februari 2018

Eigen budget

De gemeente moet elke wijk een eigen budget geven voor onderhoud van de openbare ruimte. Inwoners mogen samen beslissen waaraan ze dat uitgeven. ‘Wij willen dat de overheid de kracht, en vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.’ zegt Sheila Schuiffel, lijstrekker van D66 Waalwijk. ‘De sleutel tot verandering ligt bij mensen zelf en wij…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 januari 2018

Gelijkwaardige kinderopvang

Een Waalwijks gezin dreigde ‘tussen wal en schip’ te raken in verband met de kinderdagopvang van hun kind. Na enig speurwerk bleek er een speciale subsidieregeling te zijn welke helaas nog maar in weinig gemeenten in Nederland bekend was. Samen met de D66 fractie van Waalwijk hielp het gezin deze Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang regeling…

Bekijk nieuwsbericht