Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 maart 2018

Sportief en Gezond Waalwijk

D66 vindt sport belangrijk als doel en middel. Immers, het warm maken voor sport –jongeren voorop – vertaalt en betaalt zich terug in betere fysieke, mentale en sociale vaardigheden; in verbetering van normen- en waardepatronen, in vermindering van overlast, in sociale verbondenheid en in gezondere inwoners, ook op latere leeftijd.

D66 vindt daarom dat alle kinderen in de gemeente gestimuleerd moeten worden om sport te beoefenen. Geld hiervoor mag geen belemmering vormen. Kinderen uit arme gezinnen moeten hiervoor een tegemoetkoming of vergoeding ontvangen.

D66 vindt dat de gemeente een gezonde leefomgeving moet bevorderen door de samenwerking tussen sport, onderwijs en zorg te stimuleren.

Ook de sport zelf vindt dat. De sport is in transitie, verandert mee met de samenleving. 82% van de sportclubs in Nederland wil graag haar maatschappelijke rol versterken. Zij staan open om mee te denken met uitdagingen van andere sportclubs, het onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gemeente als geheel. Een flink deel van de clubs wil graag uitgroeien naar een open club. Zij hebben daar wel hulp van de gemeente bij nodig. D66 doet mee!