Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 februari 2018

Geef kunstenaars de ruimte

D66 wil meer ruimte in de stad voor kunstenaars en creatieven. D66 steunt daarom projecten als die van de Hooisteeg in Waalwijk.

Kamerlid Vera Bergkamp (D66): “De huurprijzen in de stad schieten omhoog en kwetsbare functies als culturele broedplaatsen dreigen het onderspit te delven. Om het tij te keren is stevig gemeentebeleid nodig. We willen ook dat kunstenaars betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe stadsplannen. Als creatieven investeren in een nieuwe wijk of een plek mede hebben ontwikkeld en aantrekkelijk hebben gemaakt dan hoort daar een vergoeding bij.”

Culturele broedplaatsen

D66 wil investeren in kunstenaarsplekken in de stad zoals culturele broedplaatsen. “Ateliers en atelierwoningen moeten onderdeel uitmaken van stadsvernieuwing en stadsontwikkelingsplannen. Gemeentes zou hierin het voortouw moeten nemen. Na de teruggang van de culturele sector onder Rutte I en de stilstand onder Rutte II, gaan we weer investeren in cultuur. Het is nu de hoogste tijd voor herwaardering van de kunstenaar!”

Gemeenteraadsverkiezingen

Lokale D66-Lijstrekkers zoals Sheila Schuiffel gaan aan de slag voor de kunstenaar in de stad. Dantzig: “De Hooisteeg is een aantrekkelijk gebied voor kunstenaars en ook voor de bezoekers aan kunst. Kunstenaars die deze gebieden hebben laten opleven. Het is een mooi voorbeeld voor andere kernen in de gemeente, ook in nieuwe gebieden. Want een nieuwe wijk zonder creatieven leeft niet.”

Landelijk cultuurdebat

Op 2 februari is het landelijke cultuurdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in de culturele hoofdstad van Europa: Leeuwarden. Daar wordt het manifest van de Kunstenbond en Platform Beeldende Kunst overhandigd aan Bergkamp, waarin staat dat er meer ruimte in de stad moet komen voor de kunstenaar. Lene Grooten en Peter van den Bunder van den Kunstenbond houden een helder pleidooi: “Een stad zonder kunstenaars bestaat niet. Daarom gaan wij richting de verkiezingen in zoveel mogelijk gemeentes het gesprek aan om die ruimte te behouden of uit te breiden.”