Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 januari 2018

Goed Leven: Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma_2018-2022

In de nieuwe raadsperiode trekt D66 Waalwijk de lijn van de afgelopen jaren door. Uiteraard met voortschrijdend inzicht, want de wereld om ons heen staat niet stil. Daarom werken wij – naast ons verkiezingsprogramma – met vijf richtingwijzers:

1 – Vertrouw op de eigen kracht van mensen

2 – Denk grensverleggend

3 – Beloon prestatie en deel de welvaart

4 – Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

5 – Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Deze richtingwijzers ondersteunen ons bij het bepalen van onze ideeën en standpunten. Het is een leidraad, die ons helpt bij onderwerpen of dilemma’s die we gedurende de raadsperiode tegenkomen.

Bij D66 staat de mens voorop. Voor ons zijn de fundamentele waarden van onze samenleving de vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid of herkomst.

Mensen zijn verschillend en wij willen dat onze gemeente ruimte laat voor deze verschillen. Respect voor elkaar is ons uitgangspunt. Ook willen we dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Goed onderwijs, voor jong en oud, is voor ons dan ook een belangrijke randvoorwaarde.

D66 streeft naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarin de mens zijn verantwoordelijkheid wil en kan nemen, voor zichzelf en zijn leef- en werkomgeving.

We kijken verder dan onze neus lang is. Wij denken grensoverschrijdend.

Met oog voor stad én streek, voor Langstraat en Midden Brabant.

Samen denken en beslissen over de beste oplossingen voor de steeds grotere wereld waarin wij leven. En – andersom – samenwerken in onze regio om daaruit voor de mensen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik het beste te halen.

Verkiezingsprogramma 2018